బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం

* బ్లాగ్ వేదిక లోగోలు

బ్లాగర్లకు మా విన్నపం ఏమనంటే ఈ బ్లాగ్ వేదికను ప్రచారం చేయటంలోనే మీ బ్లాగుల ప్రచారం కూడా ఇమిడి ఉంది.ఈ బ్లాగ్ వేదికను విస్తృతమైన ప్రచారం కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము.దానిలో భాగంగా ఈ బ్లాగ్ వేదిక LOGO ను మీ బ్లాగుల ద్వారా బ్లాగ్ వీక్షకులకు తెలియచేయుటకు సహకరించవలసినదిగా బ్లాగర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.బ్లాగ్ వేదిక LOGO లేని బ్లాగులకు బ్లాగ్ వేదికలో చోటు లేదు.దయచేసి మీకు నచ్చిన LOGO ను అతికించుకోగలరు.
......................................................................................................

బ్లాగర్

  1. Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ Layout అన్న లింకుని నొక్కండి.
  2. (మీ బ్లాగు పేజీ అమరిక కనిపిస్తుంది) అక్కడ Add a Gadget (పాత బ్లాగర్‌లో అయితే Add a Page Elemet) అన్న లింకుని నొక్కండి.
  3. తర్వాత వచ్చే popupలో HTML/JavaScript అన్న దాన్ని ఎంచుకోండి.
  4. తర్వాత Content పెట్టెలో మీకు నచ్చిన బ్యానరుకి సంబంధించిన కోడ్‌ని అతికించండి.
  5. భద్రపరచి మీ బ్లాగులో ఎలా కనిపిస్తుందో చూసుకోండి.
...................................................................................................

వర్డుప్రెస్

  1. మీ Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి రూపం (లేదా Design) కి వెళ్ళండి.
  2. అక్కడ విడ్జెట్లు (లేదా Widgets) అన్న లింకుని నొక్కండి.
  3. ఆ తర్వాత Widget లో మీకు నచ్చిన కోడ్ Paste చేసి భద్రపరుచుకోండి.
..........................................................................................................
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-yK8NH_I2Qvk/Umof5zq2msI/AAAAAAAAB3M/5nUQ80H58Rg/s1600/blogvedika11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-yK8NH_I2Qvk/Umof5zq2msI/AAAAAAAAB3M/5nUQ80H58Rg/s1600/blogvedika11.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br /></div>

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-JHVu27T7Y-8/UmofVLO0x4I/AAAAAAAAB20/k51xLumCFVU/s1600/blogvedika44.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-JHVu27T7Y-8/UmofVLO0x4I/AAAAAAAAB20/k51xLumCFVU/s1600/blogvedika44.jpg" /></a></div>
<br /></div> 


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-0YUmr0BR62Q/UmohmB-tuEI/AAAAAAAAB3k/EZkCoxbLrbQ/s1600/blogvedika444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-0YUmr0BR62Q/UmohmB-tuEI/AAAAAAAAB3k/EZkCoxbLrbQ/s1600/blogvedika444.jpg" /></a></div>
<br /></div>


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Zcq_15Gbqqw/UmoivuTJ_LI/AAAAAAAAB30/g9wdTZPRmuc/s1600/blogvedika111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-Zcq_15Gbqqw/UmoivuTJ_LI/AAAAAAAAB30/g9wdTZPRmuc/s1600/blogvedika111.jpg" /></a></div>
<br /></div>


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-7IQEMyi2OM0/UmogWWlHfQI/AAAAAAAAB3U/MNPgnUEwRzg/s1600/blogvedika4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-7IQEMyi2OM0/UmogWWlHfQI/AAAAAAAAB3U/MNPgnUEwRzg/s1600/blogvedika4.png" /></a></div>
<br /></div>

 


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" target="_blank"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-DjeVGZp-044/UezY8gbwMjI/AAAAAAAABb8/lne5kWMXows/s1600/blogvedika3.png" /></a></div>
</div>


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-GTfWBb7yTi0/UezbRyXGbiI/AAAAAAAABcU/FRxU2aG4qFc/s1600/blogvedika-4.png" /></a></div> <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-OFqHESKGDVo/UezcMpSr7YI/AAAAAAAABcw/

AcvjeXAL22s/s1600/blogvedika-2.png" /></a></div>
<br /></div>


<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-mDGxS-KaRSo/UezYtHYCpNI/AAAAAAAABb4/1acre6Y4tX8/s1600/blogvedika4.png" /></a></div>
</div>

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img border="0" height="101" src="http://1.bp.blogspot.com/-0EUYoHylTI0/UezWSJdJt7I/AAAAAAAABbk/jDUa_u-smJ4/s320/blogvedika1.png" width="320" /></a></div>
<br /></div><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://blogvedika.blogspot.in/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img border="0" height="101" src="http://4.bp.blogspot.com/-pQGf6ZEI4nA/UezdXT9JC2I/AAAAAAAABdI/IfgwB123VPE/s320/blogvedika.png" width="320" /></a></div>
<br /></div>No comments:

Post a Comment

 

Recent Comments

Most Reading